Information från styrelsen 2021-08-19

Medlemsträffar

Styrelsen bjuder in till den första medlemsträffen som kommer att äga rum den 6 september mellan 19:00 – 20:00. Styrelsen kommer under denna tid att finnas tillgängliga i Styrelserummet i hus 1 (korridoren i port 52), och ni alla är hjärtligt välkomna att komma och prata med oss. Medlemsträffarna är planerade att hållas denna tid, måndagar en vecka innan planerade styrelsemöten.

Vi kommer att prova detta under hösten och vintern för att sedan utvärdera och se om detta är något vi ska fortsätta med.

Grovsoprummet

Som många av er har märkt så har vi under en tid haft problem med att grovsoprummet inte sköts och styrelsen har informerat om detta. Senaste incidenten då det blev en brand i en sopbil ledde till att styrelsen beslutade att tillsvidare stänga grovsoprummet. Tyvärr har det medfört att vissa medlemmar istället väljer att slänga sina sopor i sorteringskärlen eller ställa dem utanför grovsoprummet. Detta kommer att leda till ökande kostnader för alla i föreningen.

Vi håller på att utvärdera olika förslag för att se hur vi kan lösa detta.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 13e september 2021