Välkommen på årsstämma 8 juni 2023

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna på årsstämma torsdag den 8 juni 2023, kl 18.00. Stämman kommer hållas fysiskt i Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1. Det kommer inte vara möjligt att delta digitalt. Mer information och officiell kallelse kommer efter nästa styrelsemöte 8 maj.