Information från styrelsen april 2023

Föreningsstämma 2023

Föreningsstämman kommer att ske i slutet av maj alternativt i början av juni. Datum är inte fastställt ännu. Styrelsen återkommer med mer information när datum är bestämt.

Trädgårdsgruppen pausas tills sopsugen är klar

I höstas fick medlemmar möjlighet att anmäla intresse till föreningens trädgårdgrupp. Tanken var att gruppen skulle starta nu under våren. Så länge som arbetet med sopsugen pågår är det ingen idé att göra något vi vår gemensamma trädgård. Trädgårdgruppen pausas därför till arbetet med sopsugen är klart.

Rensning i våra cykelrum

Under våren kommer en cykelrensning att genomföras i samtliga cykelrum. Ett utmärkt tillfälle att bli av med gamla oanvända cyklar och få ordning och utrymme för de cyklar som faktiskt används. Rensningen kommer att ske måndag 1 maj. Information om hur cykelrensningen går till har delats ut separat till samtliga lägenheter.

Uppdaterad menystruktur och innehåll på hemsidan

Under våren har vår hemsida www.brfmoroten.se fått en uppdaterad menystruktur och innehåll. Ett arbete som kommer fortgå under våren. Tillsammans kan vi hjälpas åt att göra hemsidan så bra som möjligt. Styrelsen ser fram emot glada tillrop och synpunkter, styrelse@brfmoroten.se.

Byte av trasiga tätningslister och karmlås

Inventering av fönster och balkongdörrar har genomförts. Utifrån det har styrelsen beställt byte av trasiga tätningslister och karmlås, där så behövs, av Åkerlunds Fastighetsservice. Bytet kommer att utföras under våren 2023 med start i början på maj. Separat avisering kommer i brevlådan. I samband med det kommer samtliga medlemmar att på egen bekostnad erbjudas hjälp från Åkerlunds med att byta så kallade ”dammlister” som sitter mellan fönsterrutorna.

Välkommen på vårens sista medlemsträff

Det kom fem medlemmar på träffen den 27 mars. Vårens sista medlemsträff är måndag den 24 april kl. 19 – 20 i styrelserummet, Jungfrudansen 52, ett tillfälle (utan agenda) för dig som medlem att träffa representanter från styrelsen och få svar på eventuella frågor. Om du behöver hjälp med att logga in på SBC Hemma, så hjälper vi dig gärna.

Nästa styrelsemöte är planerat till måndag 1 maj.