Senaste medlemsinformationen

Kommande OVK-besiktning, ändrat datum:

Tråkigt att behöva inleda med trista nyheter. OVK-besiktningen är framflyttad till vecka 17 pga att det är ett 25-tal lägenheter där lägenhetsinnehavaren ej har berett sotarna tillträde till lägenheten samt ett 35-tal lägenheter där medlemmarna inte har sett till att åtkomst har getts till ventilationsdonen. Detta medför fördyrande kostnader på nästan 30 000 sek som föreningen nu drabbas av.

Avisering om mer exakt tidpunkt för sotning av de lägenheter där åtkomst ej getts samt de lägenheter där åtgärder måste utföras kommer att tillhandahållas inom kort. Det är varje medlems skyldighet att se till att åtkomst ges till lägenheten för denna typ av åtgärder. Det framgår klart och tydligt i föreningens stadgar. Det är medlemmens skyldighet att följa de instruktioner som framgår i aviseringen.

OBS!!!! Årsstämman; ändrad tid:

Datum för årsstämman är bokat till den 27/5. Tidpunkten för stämmans öppnande är 18:30 och inte 18:00 som angavs i den tidigare informationen.

Värmen:

Många har hört av sig och framfört at man upplevt att det blivit kallare i lägenheterna. Uttemperaturen från UC hade tillfälligt sänkts med ett par grader då utetemperaturerna hade stigit. Temperaturen är återigen höjd till den nivå som den höll innan sänkningen. Däremot så har det konstaterats att ett par styrventiler behöver bytas. Detta arbete är beställt och är inplanerat till den 27/2. Vi hoppas att detta kommer att innebära att det blir en behagligare temperatur i lägenheterna igen.

Informationsmöte kring stamrenoveringen:

Styrelsen har ännu inte erhållit några frågor inför informationsmötet. Vi har beslutat att förlänga tiden för inlämnande till fredagen den 28/02, klockan 17:00. Frågor skall lämnas i förseglat kuvert i fastighetsexpeditionen. Det går bra att vara anonym. Vid mötet kommer styrelsen endast svara på frågor som rör den upphandlade entreprenaden. OBS! Om inga frågor har inkommit så kommer informationsmötet att ställas in.

Nästa styrelsemöte:

Nästa styrelsemöte är inplanerat till 200317

Med vänlig hälsning Styrelsen