Oroliga tider

Det är många som är oroliga i dessa tider och vi behöver stötta och hjälpa varandra i den mån vi kan.
Du kanske har möjlighet att hjälpa någon av dina graannar eller du kanske är i behov av hjälp medd att ex.vis handla eller få något annat ärende utfört. Tveka inte att sträcka ut en hand till dina grannar. Tillsammans är vi starka!

Det är viktigt att vi alla följer de rekommendationer som kommer från folkhälsomyndigheten. Det är den källa för information som gäller.

Tänk på att när du passerar igenom våra gemensamma ytor som trapphus och hissar så använd gärna handskar för att minska smittspridningen. Använder du tvättstugorna så lägg lite extra tid på städningen framöver.

Ta hand om er!