Medlemsinformation Sept 2020

Hoppas att ni alla har haft en bra sommar trots den annorlunda situation vi befinner oss i. Vi önskar såklart att det värsta ska vara över och att vi snart kan återgå till en mer normal tillvaro. Med det sagt uppmanar vi er att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Cykelrensning
Nu har den första informationen om cykelrensning kommit ut. Rensningen är planerad till september och de cyklar som inte är märkta kommer att rensas ut. I samband med rensningen kommer även en ordentlig städning av utrymmena att göras. Det kommer också att vara möjligt att märka upp cyklar som ni vill bli av med. Vi kommer ordna så att ett företag kommer och hämtar cyklar för återanvändning eller återvinning. Följ uppsatta anslag eller se hemsidan för fortsatt information.

Sophantering
Styrelsen för en diskussion med kommunen och grannföreningar om sopsugen. Tillsammans fortsätter vi att utreda alternativa förslag till nuvarande lösning.

Hanteringen av sopor behöver och kan bli bättre redan nu. Tyvärr så är det allt för många av våra medlemmar som inte följer instruktionerna för grovsoprum och källsorteringsrum. Det är viktigt att vi alla tar ansvar för att nyttja dessa utrymmen på rätt sätt om vi vill ha dem kvar. I de olika kärlen för tidningar och wellpapp slängs det plast i mängder men även rena hushållssopor. Kartonger måste vikas och får inte stoppas ner hela i behållarna.

Vi får också många klagomål på lukten från sopsugen. En effekt av den införda skatten på plastpåsar är att allt fler använder sig av papperspåsar för sina hushållssopor. Detta får konsekvenser för själva sopsugsanläggningen då papperspåsarna inte är lika tåliga som plast. De löses upp och fastnar i sopsugen vilket medför att det blir kraftig lukt och även stopp. Det går att köpa plastpåsar för hushållssopor på rulle i de flesta affärer.

Våra kostnader för sophanteringen, både sopsugen och vårt grovsoprum, har ökat kraftigt de senaste åren vilket kommer att avspegla sig i våra medlemsavgifter framöver om vi inte gemensamt gör något åt det. Skatter och avgifter har vi svårare att styra över men vårt eget beteende kan vi faktiskt påverka. Vi kommer att sammanställa information som sen kommer att skickas ut för att öka kunskapen hur olika sopor ska hanteras.

Extra förråd
Det finns extra förråd till uthyrning. Behöver du ett är du välkommen att höra av dig till Michael Varenius i styrelsen. Först till kvarn!

Comhem
Från och med 8 september går ComHem över till att sända tv-kanaler helt digitalt. Dina digitala kanaler finns redan tillgängliga i ditt befintliga tv-uttag men grundutbudet som ingår förändras lite. De analoga kanalerna utgår och ersätts med ett antal digitala kanaler. För att se dessa krävs en mottagare som kan ta emot digital kabel-tv. Läs mer på

OVK
OVK besiktningen är planerad att starta v.41. Mer information kommer.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är planerad till måndagen den 14:e september kl 18:00.

Med vänlig hälsning Styrelsen