Information från Styrelsen oktober 2022

Inventering av status på fönster och balkongdörrar under v43 och v44

Styrelsen har givit Åkerlunds Fastighetsservice AB i uppdrag att inventera status på samtliga fönster och balkongdörrar i föreningen. Inventeringen aviseras av Åkerlunds och kommer att ske vardagar under vecka 43 (24 – 28 okt) och vecka 44 (31 okt – 4 nov). Resultatet kommer användas i styrelsens arbete med att ta fram åtgärdsförslag.

Avgiftshöjningar

Föreningens ekonomi påverkas av ökade kostnader för el, värme, vatten och höjda låneräntor. Styrelsen ser därför över behovet av att justera avgiften inför 2023.

Byte av fjärrvärmecentral och injustering av värmesystemet

En slutlig kontroll av vårt värmesystem och justering av termostater kommer att göras av Energisparkonsult AB i mitten av november. Kontakta fastighetsskötaren om du behöver du hjälp med att lufta elementen.

Förbättringar i vår utemiljö

Följande förbättringar har genomförts under hösten:

Jungfrudansen 52 – 58 har fått ny kantsten mot gräsmattan på framsidan
Sandlådan och gungställningen vid Jungfrudansen 38 – 42 har fått ny träsarg.

Varmt välkommen på höstens andra medlemsträff ?

Det var fyra medlemmar som kom på höstens första medlemsträff den 26 september. Nu finns det en ny chans att komma förbi en sväng och hänga med oss. Måndag den 31 oktober kl. 19 – 20 är några av oss från styrelsen i styrelserummet, Jungfrudansen 52. Vi svarar gärna på frågor och berättar vad vi gör.

Nästa styrelsemöte är inplanerat till måndag 7 november