Information från Styrelsen december 2022

Senaste uppdateringen om ny sopsug från Solna stad

Den 12 december 2022 skall Etapp 1A utanför Jungfrudansen 22 – 30 vara färdigställd. Då tas avstängningen bort och berörda parkeringar öppnas igen. Med start 19 december 2022 kommer etapp 1A, del2, framför Jungfrudansen 30 – 44 (rödmarkerad sträcka) att påbörjas och beräknas vara klar någon gång i februari. Lilamarkerad sträcka beräknas vara klar till mitten av mars. Rödinringad del kan eventuellt öppnas tidigare.

Det fortsatta arbetet innebär att Jungfrudansen förblir enkelriktad, samt att parkeringar kommer stängas av under utförandet av etappen. Enkelriktning av Jungfrudansen kommer fortsätta under etapp 2, 2023. För mer information, www.solna.se/sopsug

OBS! Kontakta Fastighetsservice om du har kalla element

Energisparkonsult genomförde temperaturmätning och kontroll av radiatorerna i samtliga lägenheter måndag den 28 november. Resultatet av mätningarna kommer att redovisas för styrelsen innan jul. Arbetet med injusteringar av värmesystemet fortgår med målet att det skall bli samma förutsättningar i alla lägenheter. Det är fortsatt viktigt att du kontaktar Fastighetsservice om du har kalla element. Felanmälan kan göras dygnet runt på telefonsvarare: 08-83 93 24 eller via e-post: felanmalan@brfmoroten.se

Kom ihåg att släcka ljusen!

Under december månad orsakas upp till 40 procent av alla bostadsbränder av levande ljus. Ofta handlar det om tända ljus som glöms bort, kom därför ihåg att släcka alla levande ljus när du lämnar ett rum utan uppsikt.  Passa även på att kontrollera att alla brandvarnare fungerar och att batteriet inte är urladdat.

Medlemsträffar 2023 ?

På medlemsträffen den 28 november var det tio medlemmar som kom för trevlig samvaro och glögg. Under 2023 finns det möjlighet att träffa oss i styrelsen den 30 januari, 20 februari, 27 mars och 24 april, kl. 19.00 – 20.00 i styrelserummet, Jungfrudansen 52.

Nästa styrelsemöte är planerat till måndag 9 januari.

Styrelsen önskar en riktigt