Information från Styrelsen januari 2023

SBC fastighetsförvaltning har öppnat en ny kundportal, SBC Hemma.

I SBC Hemma hittar du som boende i föreningen dina avier, information om din lägenhet mm. Du loggar in säkert med BankID på https://hemma.sbc.se/kundportal/login

Viktigt att du loggar in och kontrollerar dina avier och att din inställning för hur du vill få dina avier stämmer. Du kan välja att få dina avier via e-post, e-faktura, autogiro, Kivra eller till din postadress.

Avgifter och debitering av el aviseras månadsvis

Från 2023 aviserar SBC fastighetsförvaltning avgifter och el månadsvis. Det minskar risken att betala på fel avi. Om du har frågor och funderingar är du välkommen att kontakta SCB Kundtjänst, www.sbc.se/kontakt/.

OBS! Behållaren för matavfall utanför Jungfrudansen 46 är stängd tills vidare

Ibland går det fort, lite väl fort. Utan att informera styrelsen har Solna stad stängt behållaren för matavfall tills vidare. Allt matavfall får därför kastas med hushållssoporna. Viktigt att använda plastpåsar så att det inte blir stopp i sopsystemet.

Senaste uppdateringen om ny sopsug från Solna stad

Arbetet med ny sopsug är uppdelad i sju etapper. Etapp 1 består av tre deletapper i södra Jungfrudansen som beräknas vara klart 30 juni 2023. Den första deletappen består av ledningsarbeten på gatan längs södra Jungfrudansen. Området kommer dock inte färdigställas förrän våren 2023. Då kommer parkeringarna behöva utrymmas en kortare tid för att återställningsarbetet ska kunna slutföras. Den andra deletappen medför arbeten inne på Jungfrudansen, i anslutning till gång- och cykelvägarna inne bland husen. Den tredje och sista deletappen medför ledningsarbeten västerut, i skogsområdet mellan Jungfrudansen och Alphyddevägen. För mer information, www.solna.se/sopsug

OBS! Kontakta Fastighetsservice om du har kalla element

Arbetet med injusteringar av värmesystemet fortgår. Det är fortsatt viktigt att du kontaktar Fastighetsservice om du har kalla element. Felanmälan kan göras dygnet runt på telefonsvarare: 08-83 93 24 eller via e-post: felanmalan@brfmoroten.se

Bättringsmålning av väggarna i våra korridorer

Väggarna i våra korridorer har bättringsmålats. Nu får vi hjälpas åt och vara aktsamma med våra väggar så att de får fortsätta att vara hela och fina utan skador.

Välkommen på årets första medlemsträff ?

Måndag den 30 januari kl. 19 – 20 är några av oss från styrelsen i styrelserummet, Jungfrudansen 52. Vi svarar gärna på frågor och berättar vad vi gör.

Nästa styrelsemöte är planerat till måndag 6 februari.