Information från styrelsen februari 2023

Motioner till kommande föreningsstämma

Våren närmar sig och styrelsen har påbörjat planeringen av årets föreningsstämma. Du som vill lämna motion/er till stämman behöver göra det senast 31 mars 2023. Motioner lämnas i slutet kuvert i brevinkastet till Fastighetsexpeditionen, Jungfrudansen 42–44 nedre botten.

SBC fastighetsförvaltning har öppnat en ny kundportal, SBC Hemma.

I SBC Hemma hittar du som boende i föreningen dina avier, information om din lägenhet mm. Du loggar in säkert med BankID på https://hemma.sbc.se/kundportal/login

Viktigt att du loggar in och kontrollerar dina avier och att inställningar för hur du vill få dina avier stämmer. Du kan välja att få dina avier via e-post, e-faktura, autogiro, Kivra eller till din postadress. Om du har frågor och funderingar är du välkommen att kontakta SBC Kundtjänst, www.sbc.se/kontakt/.

OBS! Nya behållare för matavfall vid grovsoprummet, Jungfrudansen 52 – 54

Vi har fått nya bruna behållare i plast för sortering av matavfall. Två behållare står utanför grovsoprummet vid Jungfrudansen 52 – 54. Behållarna kommer att tömmas onsdag varje vecka.

Rensning i våra cykelrum

Under våren kommer en cykelrensning att genomföras i samtliga cykelrum. Ett utmärkt tillfälle att bli av med gamla oanvända cyklar och få ordning och utrymme för de cyklar som faktiskt används. Rensningen är planerad till april och mer information kommer.

Inventering av fönster och balkongdörrar

Inventeringen av fönster och balkongdörrar har visat att det finns ett större antal fönster som har rötskador i olika omfattning. Byte av trasiga karmhakar och trasiga tätningslister kommer att genomföras under våren. Behovet av åtgärder gällande våra fönster är större än befarat. Styrelsen fortsätter att samverka med Brf Gurkan för samordning och planering av kommande åtgärder.

Injusteringar av värmesystemet leder till förbättrad inomhustemperatur

Arbetet med injusteringar av värmesystemet fortgår. Det verkar som att fler lägenheter börjar få en rimlig inomhustemperatur. Det är fortsatt viktigt att du kontaktar Fastighetsservice om du har kalla element. Felanmälan kan göras dygnet runt på telefonsvarare: 08-83 93 24 eller via e-post: felanmalan@brfmoroten.se

Välkommen på medlemsträff ?

Det var ca 12 medlemmar som kom på årets första medlemsmöte för en stunds trevlig samvaro. Nästa medlemsträff är måndag den 27 februari kl. 19 – 20 i styrelserummet, Jungfrudansen 52. Då är vi några från styrelsen som svarar på frågor och berättar vad vi gör.

Nästa styrelsemöte är planerat till måndag 6 mars.