Medlemsinformation Dec 2020

Första advent är här och det har äntligen börjat pyntas inför jul. Hoppas att juleljusen piggar upp i denna annars lite grå vardag.

Status OVK
Vi har fått en bra start på OVK:n. Det var enbart ett fåtal lägenheter som inte gavs tillträde i en första vända, dessa kommer att aviseras snart igen. I rådande läge var det ett väldigt bra resultat och vi vill tacka er för det. När alla lägenheter är kontrollerade kommer vi att gå igenom vilka åtgärder som krävs. Mer information kommer ske löpande.

Väggar i trapphus
Förbättringsåtgärder har gjorts på våra väggar i trapphusen. Vi uppmanar er att vara extra försiktiga om väggarna när ni flyttar möbler eller stora ting i och ur lägenheter eller förråd. Färgen på väggarna i trapphusen är fin med ömtålig.

Läckage kökskranar
Vi har fått påpekanden om ett fåtal läckande kökskranar. Dubbelkolla gärna under er diskho så det inte finns några läckage där. OM så är fallet meddela styrelsen.

Parkering
Vi har ett problem med bilar som parkeras på föreningens mark framförallt mellan husen. Vi vill påminna er om att detta inte är tillåtet. Det är viktigt att transport fram till entréerna kan ske utan hinder. Tänk på att räddningstjänst, ambulans och brandkår måste kunna ges åtkomst att kunna köra in utan problem. Det kan vara en fråga om liv och död. Vi vet att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser på Jungfrudansen men det är ingen ursäkt.

Glöm inte att släcka ljusen
Nu har tiden kommit då det börjar bli mysigt att tända ljus i lägenheten. Gör gärna det men glöm inte att släcka dessa då ni går och lägger er eller lämnar lägenheten.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är planerad till måndagen den 14:e december kl. 18:00.

Med vänlig hälsning Styrelsen